Folkhälsorapport

Folkhälsorapporten (tidigare Välfärdsbokslut) är ett verktyg för att styra och följa upp kommunal verksamhet. Det beskriver medborgarnas välfärd och hälsa och utgörs av återkommande analyser av förändringar, trender och hotbilder av folkhälso- och välfärdsutvecklingen i kommunen.

Utgångspunkten är ofta det övergripande målet för folkhälsa och de bestämningsfaktorer och indikatorer som har störst betydelse för befolkningens hälsa och samtidigt är relevanta ur ett lokalt perspektiv. Välfärdsbokslutet är ett underlag för politikers val av insatser och kan stimulera en diskussion kring vägval i den lokala välfärdspolitiken. Det kan användas i ordinarie beslutsfunktioner samt i de reguljära styr- och uppföljningssystemen.

Folkhälsorapporten för Härnösands kommun tas årligen fram och ska godkännas av kommunfullmäktige.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Välfärdsbokslut 2014.pdf 716.1 kB