Rådet för trygghet och hälsa

Rådet för trygghet och hälsa ansvarar för en stor del av de frågor som gäller folkhälsa, alkohol och drogförebyggande arbete samt brottsförebyggande arbete. Rådet består av politiker från samtliga partier.

För det operativa arbetet ansvarar en förstärkt ledningsgrupp och arbetsgrupper, utsedda av ledningsgruppen, arbetar sedan med aktuella frågor under året.

Ledningsgruppen består av kommundirektör, förvaltningschefer, chefer från samtliga kommunala bolag, polischef, kommunpolis och chef för Räddningstjänsten. Kommundirektör, polischef och kommunpolis är föredragande i Rådet som sammanträder fyra gånger per år.