Antidopingnätverket Krafttag Härnösand

Krafttag är ett antidopingnätverk i länet som arbetar förebyggande mot doping i samhället och inom idrotten. Tillsammans arbetar nätverket för att utveckla metoder, till exempel 100 procent ren träning, för att minska användning av dopingmedel och att sprida kunskap om doping. Krafttag ingår i det nationella nätverket PRODIS (prevention mot doping i Sverige).

I Härnösand är fyra tränings- och friskvårdsanläggningar som i dag är diplomerade för sitt förebyggannde dopingarbete. Sportsgym, Träningstemplet, Simhallen och Landstingets friskvårdsanläggning. För att bli diplomerad krävs att det finns en utsedd antidopingansvarig, utbildad personal, en antidopingpolicy och handlingsplan samt ett nära samarbete med Västernorrlands idrottsförbund och polisen.

I Härnösand finns Krafttag Härnösand, där lokala gym, träningsanläggningar, Västernorrlands Idrottsförening, polisen, landstinget, kommunen och olika föreningar arbetar tillsammans mot doping.

I Västernorrlands län sker samarbetet mellan Västernorrlands idrottsförbund, SISU Idrottsutbildarna, Tullverket, Polismyndigheten, Länsstyrelsen, Landstinget Västernorrland, Mittuniversitetet, samtliga kommuner i länet, friskvårdsanläggningar/gym och idrottsföreningar.

Länkar

Vill din anläggning gå med i nätverket, ta kontakt med:

Härnösands kommun - Karin Erlander
E-post karin.erlander@harnosand.se
Mobil: 070 191 07 04

Västernorrlands Idrottsförbund - Konsulent Ellen Forsberg
E-post ellen.forsberg@vnidrott.rf.se
Telefon: 060-59 42 12