Trygghetsvandringar

Härnösands kommun genomför trygghetsvandringar i Härnösand. Det innebär att kommunala aktörer, kommunala bolag, privata företag, en idrottsförening, en intresseförening eller någon annan går igenom ett område och systematiskt inventerar det ur trygghetssynpunkt.

Vid en trygghetsvandring får deltagarna sätta på sig sina "trygghetsglasögon" och fokusera på de faktorer i närmiljön som påverkar upplevelsen av trygghet och otrygghet.

Vy över Härnösand med Nattviken och residenset i fokus.

Här kan du ta del av dokumentationen av de vandringar som utförts.