Vuxna på stan

Att gå som ”vuxen på stan” innebär att skapa bra relationer till ungdomar genom omtanke och vuxna värderingar.

Ni bör gå i grupp om minst fyra personer. Ersättningen är 1500 kronor per tillfälle och pengarna ska gå till aktiviteter för barn eller ungdomar.

Din förening eller organisation kan hjälpa till att gå som vuxna på stan.

En vuxen på stan i Härnösand

Prioriterade datum 2018

De aktuella datumen kommer att presenteras under januari 2018

Vuxna på stan är en aktivitet som under några år tillbaka genomförts i samverkan mellan Rådet för trygghet och hälsa, närpolisen, resursenheten inom socialförvaltningen och Domkyrkoförsamlingen.

Kontakta mig om du har funderingar.

Med vänliga hälsningar
Folkhälsosamordnare: Karin Erlander
E-post: karin.erlander@harnosand.se
Telefon: 0611 - 34 82 54 eller mobil 070 - 191 07 04