Handlingsplan 2017

Under 2017 fokuseras Rådets arbete på ökad trygghet och säkerhet.

Områden med särskilt fokus är flickors trygghet samt tobaksfri skola och fritidsgård. Polisen och kommunen tog genom medborgardialoger, medarbetardialoger och aktuell brottsstatistik fram ett medborgarlöfte för 2016. I medborgarlöftet har man enats om ett antal trygghetsskapande aktiviteter.

Medborgarlöftet ska förnyas under 2017.