Hållbart företagande

Ett företag där lönsamheten är förenad med hänsyn till ekonomi, miljö och sociala frågor är ett hållbart företag som arbetar och bidrar till en hållbar utveckling för företaget och en bättre omvärld.

Hållbart företagande handlar om mycket mer än bara lönsamhet, det handlar om att samtidigt minska företagets direkta och indirekta påverkan på miljön och säkerställa att det finns goda sociala förhållanden på företaget och hos dem som företaget gör affärer med.

Här på sidan kan du se en film med exempel hur du som är eller vill bli företagare kan arbeta för ett hållbart samhälle.