Vad är hållbar utveckling och måste vi verkligen ändra oss?

För företag handlar hållbart företagande om lönsamhet, miljöhänsyn och samhällsengagemang som går hand i hand och genomsyrar alla delar av företagets verksamhet.

Begreppet hållbar utveckling blev globalt känt redan på 1980-talet genom Brundtlandkommissionen som FN tillsatte.

Där definierades hållbar utveckling som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Behoven kommer grovt ur tre olika perspektiv: miljö, socialt och ekonomiskt. Hållbart är det när det är balans mellan perspektiven.

Ansvaret för en hållbar utveckling är global och gemensam, under år 2015 har världens ledare förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå tre fantastiska saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att lösa klimatkrisen. I alla länder. För alla människor.

Du är också en del i detta, läs mer om hållbar utveckling och de globala målen på www.globalamalen.selänk till annan webbplats. Mer stöd och råd i hur du kan vara med och bidra till de nationella och globala målen kan du läsa på Sveriges miljömål. länk till annan webbplats

Måste vi verkligen ändra oss?

Måste vi ändra på oss? Kan vi ändra oss? Kommer vi ändra oss? Det är frågor som Al Gore ger sina svar på när han berättar om att det faktiskt finns optimistiska utsikter i att bekämpa klimatförändringarna(2016). Se filmen (25 minuter, på engelska med svensk text) som kan ge dig och företaget nya perspektiv, svar och drivkraft i frågan om varför vi faktiskt bör tänka på företagets hållbarhetsarbete. Värd att delas, exempelvis med medarbetare och andra intressenter till företaget.