Vad ger ett hållbart företagande?

Nöjdare kunder, ökad lönsamhet och fler uppdrag med hållbart företagande


Förväntningar på att företag arbetar mer hållbart ökar från samhället och kunderna varje dag. Det finns många goda skäl och drivkrafter att arbeta mer hållbart.

De främsta drivkrafterna (Företagarna, 2015) att arbeta hållbart idag är att det ger nöjdare och fler kunder och investerare, gynnar företagets försäljning och stärker och attraherar medarbetare till företaget. Det bidrar även i många fall till ökad lönsamhet och fler uppdrag.

Det gäller för företag att ta till vara de affärsmöjligheter som uppstår genom nya och innovativa affärsmodeller. Det behöver inte vara helt nytt, det kan vara nytänkande med det som redan finns. Nytänkande företag använder nya sätt i sin produktion och konsumtion. Det kan även handla om samarbeten mellan flera företag på ett sätt som inte är traditionellt prövade på marknaden. Att omvandla en produkt till en tjänst. Att göra mer av mindre osv..

Vill du berätta om ditt hållbarhetsarbete? Vill du se hur andra gör i Härnösand?

Inga berättelser finns ännu publicerade, bli först att delge din. Genom att dela med dig kan du inspirera andra. Ta kontakt för att lämna din berättelse. Kontaktuppgifter hittar du här på sidan.