Vill du också arbeta mer hållbart i företaget?

Här samlar vi råd och tips om vad du kan börja tänka på för att komma igång med hållbarhetsarbetet när du startar eller vill utveckla företaget.

En bra början är att se över företagets grundläggande affärsidé utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Genom att göra det får du underlag för att hitta de åtgärder som har störst effekter för just din affärsidé eller ditt företag. Titta på de saker som företaget självt har kontroll över och titta även på vad företaget kan påverka hos de parter företaget gör affärer med.

Nedan presenteras områden som kan vara bra att titta närmare på och som kan få företaget att komma igång:

 • Öka andelen resfria möten - Skapa förutsättningar för företaget att öka användningen av teknik för att undvika resor till och från möten.

  - Långt ifrån alla fysiska möten är nödvändiga. Digitala möten sparar både miljö och ekonomi samtidigt som mer tid kan ägnas åt andra viktiga saker i företaget. Finns det möjligheter för medarbetare att arbeta på distans bidrar även det till att minska resor.

 • Minska körsträckan i företagets transporter - Undersök om företagets transporter kan ersättas med andra trafikslag.

  - Glöm inte att även tänka på hur företaget kan stötta medarbetare att ta sig till och från jobbet, för det är ofta närtransporterna som ger de stora utsläppen av växthusgaser på längre sikt. Ett exempel är ge medarbetare möjligheten att cykla eller åka kollektivt till jobbet.

 • Satsa på förnybara drivmedel i företagets transporter - Gå från fossila drivmedel till alternativa drivmedel med lägre klimatpåverkan i transporter som företaget gör direkt eller indirekt.

  - I Härnösand har vi god tillgång till infrastruktur för alternativa förnyelsebara drivmedel som exempelvis fordonsgas, el och HVO100. HVO100 är ett dieseldrivmedel som bland annat tillverkas av slaktavfall och vegetabiliska oljor.

 • Gör mer med mindre - Fundera över hur effektivt ditt företag använder energi och råvaror, både självt och hos de parter som företaget gör affärer med.

 • Mindre avfall och mer återbruk - Minska mängden avfall och öka andelen avfall som går till återbruk och återvinning.

  - Tips! Synliggör sorteringen av avfall på företaget. Det gör medarbetare mer delaktiga och medvetna. Försök om möjligt även få kunderna mer medvetna, samtidigt som du visar hur företaget engagerar sig.

 • Ät mindre men bättre kött - Minska mängden kött som företaget konsumerar, både i egen regi och vid representationer som företaget är delaktig i. Läs mer i Köttguiden på WWF:s hemsidalänk till annan webbplats.

 • Klimatinvestera och få stöd - Visste du att företaget kan få ekonomiskt stöd om företaget gör klimatsmarta investeringar. Stöd kan sökas via "Klimatklivet". 

  Läs mer om Klimatklivet på Länsstyrelsen Västernorrlands hemsidalänk till annan webbplats. Det gäller även för föreningar och organisationer. Alla utom privatpersoner kan söka detta stöd.

 • Vill du söka stöd för laddstolpar för företagets elbilar? -  Det finns en Lathund och kalkyl länk till annan webbplatssom är framtagen av BioFuel Region.  Den finns för att göra det enklare att söka stöd från Klimatklivet. Fastighetsägare kan också söka stödet. 

  - BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation där Härnösands kommun är medlem.