Härnösands klimatlöfte

En man och kvinna springer på ett berg i naturen.

Härnösands klimatlöfte är att leva som vi lär och visa vägen till den framtida vardagen i Härnösand, med mål om ett klimat där människan är i balans med miljön senast år 2045. 

För att hålla det löftet behöver Härnösands kommun minska utsläppen med 85 procent inom det geografiska området jämfört med år 1990.

I klimatplanens prioriterade insatsområden finns flera inriktningar för åtgärder. Totalt finns det 22 inriktningar för åtgärder vilka du kan se i Härnösands klimatlöftePDF (pdf, 328.4 kB).