Projekt och samarbeten

Härnösands kommun deltar och samarbetar med många andra aktörer i olika projekt och samarbeten på regional, nationell och internationell nivå för att med gemensamma krafter bygga en hållbar framtid i Härnösand.

Här hittar du information om aktuella projekt och samarbeten.

Pågående projekt (urval)

Hållbara resor

En buss på Nybrogatan i Härnösand

Samverkansprojekt mellan offentliga organisationer i Västernorrland som tillsammans ska utveckla hållbara tjänste- och arbetsresor för 27 000 medarbetare.

Läs mer om projektetlänk till annan webbplats

Stolpe in i Stad och Land

En elbil som laddas

Vi bygger ut infrastrukturen för laddbara bilar på 20-talet platser runt om i hela kommunen. Totalt skapas 60 nya laddpunkter på stolpar i stad och land.

Läs mer om projektetlänk till annan webbplats

Climate

En elbil som laddas

Mittuniversitetet, Sundsvalls och Härnösands kommuner får nu agera pilotprojekt i ett stort europeiskt samarbete kring hur vi på bästa sätt anpassar oss till ett förändrat klimat.

Läs mer om projektet

Pågående samarbeten

Sveriges Ekokommuner

En buss på Nybrogatan i Härnösand

Världens äldsta kommunnätverk för hållbar utveckling. Ska främja utvecklingen av samhället utifrån en ekologisk grundsyn med tydlig koppling till det ekonomiska och sociala perspektivet.

Läs mer om Sveriges Ekokommuner.länk till annan webbplats 

BioFuel Region

En elbil som laddas

En organisation i samarbete med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Arbetar för kompetensspridning, en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi i norra Sverige.

Läs mer om BioFuel Region.länk till annan webbplats

Nya Ostkustbanan

En buss på Nybrogatan i Härnösand

Del i gemensamt bolag med uppdrag att påskynda utbyggnaden av dubbelspår Härnösand - Gävle. En mycket viktig utvecklingsfråga - för jobb, tillväxt och miljö.

Läs mer om Nya Ostkustbanan.länk till annan webbplats

Hållbarhetsrådet i länet

En elbil som laddas

Ett länsövergripande nätverk med inriktning på långsiktiga hållbarhetsfrågor. Politiker i samtliga kommuner och Landstinget är representerade i rådet.

Läs mer om Hållbarhetsrådet.länk till annan webbplats