Härnösands miljö- och klimatarbete

Människa springer över stenar intill havet i en vik.

Härnösand som geografiskt område ligger i jämförelse med Sverige som helhet väldigt bra till när det gäller utsläpp av växthusgaser. Det nationella målet att utsläpp av växthusgaser ska vara 40 procent lägre än år 1990 uppnådde Härnösand redan år 2008.

Härnösand har mer än halverat utsläppen av växthusgaser redan år 2014 vilket vi ska förstärka än mer genom att konsekvent arbeta för att ersätta fossila bränslen med förnybara alternativ och vara resurseffektiva i vår konsumtion. Med förnybar energi, klimatsmarta lösningar, ökad självförsörjning och god hushållning av naturresurser är Härnösand en föregångare i omställningen.

Läs mer: Härnösands klimat- och energiplan (2017-2020)PDF (pdf, 1.1 MB) 

Härnösands kommun är med i initiativet Fossilfritt Sverige vilket innebär en medverkan i att göra Sverige till ett av världens första fossilfria välfärdsländer och på sikt ha ett 100 procent förnybart energisystem. Medverkan stöds av bland annat Härnösands kommuns antagna klimatmål och klimat- och energiplan för att bidra till att de globala och nationella miljömålen nås.

Läs mer: Initiativet Fossilfritt Sverigelänk till annan webbplats

Härnösands kommun arbetar på olika sätt för att nå målen och har olika roller i arbetet. I den ena änden kan vi arbeta utifrån vår roll som myndighetsutövare och möjliggörare för de som bor och verkar i kommunen att agera mer hållbart. I den andra änden kan vi som verksamhetsutövare och kunskapsspridare vara en föregångare i frågan om en hållbar utveckling.

Läs mer: Härnösands miljö- och klimatpolicyPDF (pdf, 2.4 MB)