Prioriterade insatsområden

En man håller i en surfbräda och går ut i havet mot en inkommande våg.

Härnösands stora utmaning är transporter, som står för mer än hälften av våra utsläpp av växthusgaser (2014). Det kommer att krävas ett fortsatt mod och öppenhet till både förändring och nya initiativ.

Ett brett och gränsöverskridande engagemang är också nödvändigt samt en tydlig handlingskraft av oss alla som bor, lever och verkar i kommunen. Gemensam kraft, kunskap och kommunikation är nyckeln till framgång i arbetet! Fokus i arbetet för en hållbar framtid ligger inom flera områden.

I klimat- och energiplanen har vi pekat ut fem prioriterade insatsområden. Läs mer om dem via menyn.