Energieffektivisering och ett hållbart byggande

Två människor myser under ljus under solnedgång.

Det finns många saker som påverkar hur mycket energi vi gör av med. Standarden i våra byggnader är en sak. Hur vi bygger om och bygger nytt, en annan. Det kan handla om material- och teknikval och om vi väljer att använda material som finns nära till hands. Hur smart vi använder energi är också betydelsefullt.

Vi ska jobba för att hyresgäster ska använda energin på ett effektivt sätt och för att de som äger fastigheter ska göra saker som minskar energianvändningen. Det kan vara allt från att byta energisystem, tilläggsisolera eller byta ut belysning.

När det byggs nytt ska vi vara miljömedvetna och arbeta för att fler bygger med förnybara och mer energieffektiva material.

Härnösandsborna ska enkelt kunna se hur mycket energi de förbrukar. Därför ska Härnösand Energi & Miljö AB (HEMAB) göra det möjligt för dig som kund i framtiden att följa hur mycket energi ditt hus, din lägenhet eller ditt företag förbrukar varje timme.