Förnybar energiförsörjning

En tjej med vindens energi i ansiktet.

Vi klarar oss på lokalproducerad energi i kommunens och de kommunala bolagens lokaler som kommer från sol, vind och trädbränslen. Nu behöver vi jobba vidare för att hela Härnösand ska klara sig på förnybara energikällor.

Det första vindkraftverket inom kommunkoncernen producerade sin el med hjälp av vindarna på Vårdkasen redan år 1996. Under senare tid har området fått två nya och modernare vindkraftverk. De producerar nästan sex gånger så mycket el som det första vindkraftverket.

Idag finns det planer på upp till 100 nya vindkraftverk inom kommunens gränser. Det motsvarar en årlig elproduktion om cirka 1 000 miljoner kWh. Med dagens teknik motsvarar det nästan fyra gånger den el som överförs på Härnösands elnät varje år (2015).