Fysisk planering

En tjej som står på stationen och väntar på ett tåg.

För att utveckla vår kommun på ett hållbart sätt med låga utsläpp av växthusgaser måste vi planera samhället på ett energi- och transporteffektivt sätt. Vi ska se till att vi har goda kommunikationer med vår omvärld. Energieffektivisering och klimateffekter är något vi måste ta hänsyn till i all fysisk planering.

En aktivitet är att planera för sammanhängande cykelvägar i centrala Härnösand och säkra gång- och cykelvägar runt våra skolor. Då skapar vi förutsättningar för mindre biltrafik. Härnösands kommun ska planera cykel-, gång- och kollektivtrafik före transporter med bil. De bilar vi kör ska använda förnybara drivmedel.

För bättre kommunikationer med vår omvärld arbetar kommunen tillsammans med flera aktörer för att det ska byggas en dubbelspårig järnväg mellan Gävle och Härnösand. Utbyggnaden kan halvera restiderna och fyrdubbla kapaciteten på järnvägen. Det är bra för både passagerare, näringsliv och industri – en hållbar tillväxt helt enkelt.