Hållbara transporter

En tjej och en kille i bakgrunden som cyklar.

Det absolut viktigaste området för att minska utsläppen i Härnösand är transporter. Transporter står för mer än hälften av våra utsläpp av växthusgaser (2014).

Vi ska se till att Härnösandsborna har goda förutsättningar och attraktiva alternativ när det handlar om transporter. Du ska kunna ta dig till och från jobbet eller uträtta vardagsärenden utan att behöva ta bilen. För att klara det behöver vi bygga fler och bättre gång- och cykelvägar som hänger ihop. Kollektivtrafiken behöver utvecklas och bli mer tillgänglig och attraktiv. Den ska vara ett självklart val före bilen.

Bilen kommer fortfarande att ha en roll i kommunen men bilarna ska köras med förnybara drivmedel.

Härnösands kommun ska visa vägen när det gäller hållbara transporter. Fordon som kommunkoncernen har ska senast år 2021 vara fossiloberoende. Det innebär en 80-procentig minskning av växthusgaser jämfört med år 2010.