Hela Härnösand är med!

Vy av Härnösand centrum över Nattviken.

Det ska vara lätt för dig som Härnösandsbo att vara klimatsmart. Genom att öka vår kunskap ökar vi vår gemensamma kraft att tillsammans nå visionen om en hållbar framtid. För att skapa en bra miljö i vår kommun och minska vår klimatpåverkan behöver alla hjälpas åt.

All tillväxt i Härnösand ska genomsyras av hållbarhet och gemensam kraft. Det är nyckeln till fortsatt framgång. Härnösands kommun som organisation ska ta täten i det arbetet.

Kommunen gör stora inköp av produkter och tjänster. Våra inköp och upphandlingar ska ta hänsyn till miljöpåverkan och energieffektivitet. Härnösands kommun ska fortsätta vara en Fairtrade City. Det innebär att vi bidrar till en världshandel med rättvisa villkor, där producenter i fattiga länder har möjlighet att skapa sig en egen hållbar utveckling.

Kunskapen och medvetenheten om energi- och klimatfrågor ska vara ett viktigt och självklart ämne i våra skolor. Vi ska vara duktiga på att ha digitala möten. Möts vi digitalt kan antalet resor och därmed miljöpåverkan minska.

Vi ska fortsätta öka andelen närproducerad, miljömärkt, ekologisk och vegetarisk mat i kommunens verksamheter. På vår hemsida och våra sociala plattformar ska du hitta kunskap och inspiration till en hållbar livsstil.