Arkiv vi använt

Dessa aktörer har bidragit med material till historiesidorna.

Domkapitlet i Härnösand

Allmänna enheten: arbetar bland annat med:
sekretariatsuppgifter för de förtroendevalda organen, arbetsgivarfrågor, personaladministration och personalvård juridiska frågor, bidragsförmedling från Kyrkofonden, kansliservice, diarium, arkiv, utvecklingsarbete.

Adress: Stiftskansliet, Box 94, 871 22  Härnösand
Tel: 0611- 254 00
Hemsida: www.svenskakyrkan.selänk till annan webbplats
E-post: harnosandsstift@svenskakyrkan.se

Forskningsarkivet Umeå universitetsbibliotek

Här finner du en mycket riklig källa till övriga arkiv i Sverige. Här finns riks- och landsarkiven i Sverige, allmänna forskningsbibliotek, stadsbibliotek m.m.

Adress: 901 74 Umeå
Tel: 090-786 65 71
Hemsida: www.foark.umu.selänk till annan webbplats
E-post: Forsknings.Arkivet@foark.umu.se

Härnösands kommunarkiv

Härnösands kommunarkiv förvarar arkiven från de upphörda kommunerna Häggdånger (1863-1951), Viksjö (1863-1951), Stigsjö (1863-1951), Säbrå (1863-1951), Hemsö (1863-1951), Högsjö (1863-1968), Säbrå (1952-1968), Härnösands stad (1863-1968) samt delar av nuvarande Härnösands kommun från 1969.

Adress: Härnösands kommun, Kommunarkivet, 871 80 Härnösand
Tel: 0611 - 34 80 00
Hemsida: www.harnosand.se/arkivlänk till annan webbplats
E-post: kommun@harnosand.se

Landsarkivet i Härnösand

Ett av Sveriges största landsarkiv. Landsarkivet förvarar handlingar främst från statliga regionala myndigheter inom distriktet (Gävleborgs, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län). Här finns även arkiv från ett stort antal företag och privatpersoner. Landsarkivet i Härnösand är dessutom nationell depå för inskrivningsmyndigheternas material, vilket innebär fastighetshandlingar från hela landet.

Adress: Box 161, 871 24 Härnösand
Besöksadress: Jonas Bures plats
Tel växel: 0611 - 34 76 00
Hemsida: http://riksarkivet.se länk till annan webbplats
E-post: landsarkivet@landsarkivet-harnosand.ra.se

Murberget, Länsmuseet Västernorrland

Verksamheten består av en museibyggnad som rymmer åtta klimatstyrda arkiv och magasin, konservators och fotoateljé, verkstad, hörsal, kafé, butik och utställningslokaler. Till Länsmuseet hör Friluftsmuseet Murberget , liksom Ulvö gamla kapell och Gammelgården i Myckelgensjö belägna i Örnsköldsviks kommun.

Adress: Murberget, Länsmuseet Västernorrland, Box 34, 871 21 Härnösand
Tel: 0611 - 886 00
Hemsida: www.murberget.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
E-post: hej@murberget.se

Näringslivsarkiv i Norrland - NIN

NIN verkar sedan 1985 för att bevara företagsarkiv från Norrland, främja användningen av Norrlands arkiv i forskning och studier samt för att stödja företag i arkivfrågor.

Adress: Nybrogatan 17, Box 27, 871 21 Härnösand.
Tel: 0611-34 82 60
Hemsida: www.nin.nulänk till annan webbplats

Härnösands bibliotek

Kommunbiblioteket, Mittuniversitetets bibliotek och Länsbiblioteket Västernorrland under samma tak. Tillsammans utgör de Härnösands bibliotek. I biblioteket finns en lokalsamling med litteratur, kartor med mera för Ångermanland och Medelpad.

Adress: Universitetsbacken 3
Tel: 0611-865 30
Hemsida: https://bibliotek.harnosand.selänk till annan webbplats
E-post: sambiblioteket@sambiblioteket.se