Källförteckning

Källförteckning på var fakta har hämtats.
FörfattareBoktitel År
Bucht, GöstaHärnösands Grundläggning 1922
Bucht, GöstaHärnösands historia. D.1, 1585-1721 1935
Bucht, GöstaHärnösands historia D.2, 1721-1809 1945
HärnösandskommitténHärnösand: förutsättningar och utvecklingsidéer 1987
Grafström, MargaretaSveriges Städer Nu och Fordom 5 1926
Grafström, MargaretaMiljö och människor i Härnösand omkring 1920 1986
Göransson, GöteGustav Vasa och hans folk 1984
StockholmNordisk Familjebok: Bd 12 - Hyperemi, Johan 1910
Kallstenius, Gottfrid, 1873-1942Blad ur Härnösands historia 1919
T Lundkvist, M GrafströmBoken Om Säbrå 1971
Mellberg, KjellFrån Bondtorget Till Bäcken 1980
Nordén, HjalmarEn sjöfartsmans minnen 1966
Mellberg, KjellHärnösands Stadsbild Genom Tiderna 1981
Hofrén, ManneKöpmansliv i En Norrlandstad 1982
Länskommittén för....Byggnader och kulturmiljöer i Västernorrland 1977
Hall, Bo GI Älvbåtarnas kölvatten: ur Ådalens kulturhistoria 1995
Näslund, RolfStudier i Härnösands bebyggelsehistoria, D.1 1980
Nordlander, JohanFrån Härnösand och dess omnejd: 1 1923
Persson, John EKustångare 1983
Smitt, GöstaHernösand från Kommunalteknisk Synpunkt  1909
Wik, HaraldHärnösands historia, D.III, 1810-1920 1981
Carlsson, AlbertMed mått mätt - svenska och utländska mått genom tiderna 1997
Fotografierna är publicerade med tillstånd av Murberget, Länsmuseet Västernorrland.

Materialet till historiesidorna togs fram av Dick Öberg när han sommaren och hösten 2002 praktiserade på Härnösands kommuns webbredaktion. Här kan du se vilka källor han har använde sig av. Sedan 2002 har kommunens hemsida omarbetats ett par gånger, men materialet är dock det samma.