Mynt, mått och vikt

Svenska mynt-, mått- och viktenheter
Penningväsen   
BenämningVärdeIntroduceradesAvskaffades
Daler (dr)1 daler = 1534: 4 mark, 1571: 8 mark, 1574: 30 mark15341604
Riksdaler (rdr, specie)1 rdr = 1604: 4 mark, 1609: 6 mark, 1681: 8 mark sm, 1712: 12 mark sm16041871
Riksgälds (rgs)likvärdig med specien till 1808. 1830: 1,5 rdr riksgäld = 1 rdr bco17881846
Riksdaler riksmynt rdr rmt)1rdr rmt = 1/4 specie = 100 öre18551873
Banco (bco)likvärdig med specien före 1808. 1803: 1 rdr bco = 1 1/2 rdr riksgälds