Norrstigen

Den första landsvägen
Norrstigen (rödmarkerad), eller kustlandsvägen som den också kallades, har funnits ända sedan 1200-talet.

Dess sträckning förändrades med tiden och Per Näsströms avhandling "Den 1000-åriga Norrstigen genom Stigsjö" beskriver vad som finns kvar av den i Norrland dag.

Till Härnösand gick Norrstigen från Helgumsbro och norr om dagens Viksjö - Stigsjöväg. Sedan fortsatte den ned längs Bondsjöns norra sida och fram till Hälletorpsvägen. Där vidare utför den branta Arnellsbacken, ned till Nattviken och längs med dess västra strand.