Förvaltningar

Borgmästare, landshövdingar och stadsfiskaler

Läs om vilka som styrt Härnösand genom seklen.

Illustration: En soldat framför Rådhuset