Esther Lundbergs affär

Esther Lundbergs affär
Esther Lundbergs affär på Trädgårdsgatan. Bilden är tagen 1978.