HMS Härnösand

Modern historia är också historia

HMS Härnösand sjösattes 16 december 2004 och är det tredje av fem fartyg i den unika Visbyserien.

Extremt svårupptäckta

Fartygen är byggda i kolfiber och har det totala stealthkonceptet vilket innebär att de är mycket svåra att upptäcka på radar eller med annan modern teknik.

HMS Härnösand. Fart: 40 knop. Vikt: 650 ton.

HMS Härnösand. Fart: 40 knop. Vikt: 650 ton.

Ett omtalat projekt

Fartygen konstrueras och byggs av Kockums AB och konceptet är mycket uppmärksammat världen över.