Statistik

Flygbild över centrala Härnösand

Flygbild över centrala Härnösand.

Här kan du bland annat se statistik om hur många invånare det finns i Härnösands kommun, utbildning och omsorg. Du kan läsa om kostnader för kommunens tjänster och mycket annat. Vill du se exakt vilka värden som gäller från år till år så håll musen över prickarna på grafen.

Statistiken kommer från Kommun- och landstingsdatabasen Kolada och är kommunens "öppna data".