14,6 miljoner kronor plus 2016

Härnösands kommun redovisar ett överskott för 2016 på 14,6 miljoner kronor. Det är betydligt bättre än de senaste åren och första gången sedan 2010 som kommunen når målet att resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkter och statsbidrag.

I resultatet ingår två engångskostnader, så kallade jämförelsestörande kostnader, på 9,6 miljoner kronor. Räknas den summan bort blir resultatet 24,2 miljoner kronor, att jämföra med -20,0 miljoner året innan. Det löpande driftresultatet har alltså förbättrats med 44,2 miljoner kronor.

När det gäller kommunens åtta övergripande mål så har ett av dem nåtts. För övriga mål visar resultaten i de flesta fall bättre värden än året innan och organisationen rör sig alltså totalt sett åt rätt håll.

Läs Härnösands kommuns årsredovisning 2016PDF (pdf, 1.4 MB)

Framsidan på Härnösands kommuns årsredovisning 2016