AIK Hockey får hjälp av kommunen

Kommunstyrelsen beslutade idag att hjälpa AIK Hockey Härnösand genom att betala 320 000 kronor i obetalda lokalhyror och 200 000 kronor i leverantörsskulder. Mot beslutet reserverade sig oppositionen.

- Vi har gjort en noggrann bedömning och är oerhört måna om klubben, både för den viktiga verksamhet de bedriver i föreningen för många härnösandsbarn och för de insatser de gör på gymnasiet, som drar ungdomar från hela Sverige till Härnösand, säger Fred Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Moderaterna, liberalerna, centerpartiet och sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet och ansåg istället att kommundirektören skulle få i uppdrag att tillsammans med AIK Hockey Härnösand skiva ett avtal om en avbetalningsplan på fem år på föreningens hyresskuld till Härnösands kommun.

Kommunens ekonomiavdelning har gjort en granskning av föreningens budget och ekonomi och bedömer att föreningen genom förändrat arbetssätt i framtiden har betydligt bättre förutsättningar att klara sin ekonomi.