Anna Bostedt blir ny kanslichef på Härnösands kommun

Porträttbild på Anna Bostedt

Anna Bostedt får tjänsten som kanslichef vid kommunledningskontoret i Härnösands kommun. Anna har sedan januari varit tillförordnad kanslichef på kommunen och innan det controllerchef.

– Under sin tid i kommunen har Anna visat på ett ledarskap som präglas av delaktighet och klokskap. Kanslichefsfunktionen är en nyckelfunktion för att ha bra ordning och reda i kommunen och det känns roligt att Anna tackat ja till att fortsätta att leda det viktiga arbete, säger Sofia Pettersson, kommundirektör.

Både fack och arbetsgivare var överens om att de ville erbjuda Anna tjänsten.

– Det ger Anna en bra grund för sitt fortsatta arbete, säger Sofia Pettersson.

– Det känns roligt att få det här förtroendet och att få fortsätta det arbete jag påbörjat under det senaste året, säger Anna Bostedt. Jag gillar verkligen Härnösand och vill gärna vara med och bidra till att kommunen och platsen utvecklas på ett positivt sätt.

Den tidigare kanslichefen Agneta Höglund Sjölander har gått i pension.