Arbetsmiljöarbetet inom arbetslivsförvaltningen fortsätter som planerat och med ytterligare förstärkning från Feelgood

Kommunstyrelsen beslutade i juni att ge kommundirektören Sofia Pettersson i uppdrag att i höst redovisa det pågående arbetsmiljöarbetet på arbetslivsförvaltningen. Det gjorde hon på kommunstyrelsens sammanträde den 12 september.

Sofias uppdrag är att tillsammans med skyddsombuden på förvaltningen gemensamt göra en plan för det fortsatta arbetsmiljöarbetet.

– Den 5 september träffade jag skyddsombuden i skyddskommittén, säger Sofia Pettersson. Vi kom överens om att de handlingsplaner som redan finns för den psykosociala arbetsmiljön ska fullföljas. Sedan ska vi göra en fördjupad arbetsmiljöanalys inom verksamhetsområdet arbete och integration och på enheten övergripande ledning och administration. Det arbetet startar på en gång och kontakt är redan tagen med företagshälsovården Feelgood.