Åtta projekt i samverkan med Mittuniversitetet

Förra året skrev Härnösands kommun och Mittuniversitetet ett samarbetsavtal. Sedan dess har åtta olika gemensamma projekt påbörjats och fler blir det under de fyra år avtalet gäller.

– Det här samarbetet är jätteviktigt för oss. Det gör att vår kommunala verksamhet kan utvecklas utifrån en vetenskaplig grund, säger Härnösands kommundirektör Sofia Pettersson.

Anders Fällström, rektor på Mittuniversitetet, och Sofia Pettersson, kommundirektör i Härnösands kommun.

Mittuniversitetets rektor Anders Fällström och Härnösands kommundirektör Sofia Pettersson tycker att samarbetet ger stora fördelar för båda parter.

Av de åtta första projekten rör sig flera inom skolans värld och handlar till exempel om hur och var undervisningen kan ske. Wendela Hellmanskolan ska under hösten prova 3D-visualisering för att lära ut geometri och på Kastellskolan pågår försök med så kallad game based learning och mobil teknik som gör undervisningen oberoende av klassrummets fysiska begränsningar.

Projektet Mellanrum, i samarbete med Technichus, har i stället fokuserat på hur lärmiljöer kan utformas för att stimulera kreativt och kritiskt tänkande. I ett annat projekt på Tullportens förskola ska forskare undersöka hur man med hjälp av bilderböcker kan bearbeta barns erfarenheter av exempelvis krig och flykt.

Även besöksnäringen och stadskärnan studeras i olika projekt. Exempelvis ska flödena av människor i stadskärnan studeras för att kunna planera centrumutvecklingen på ett bättre sätt. Flödena mäts med infraröda kameror som inte äventyrar integriteten.

Deltagare vid stormöte om samarbetsavtalet mellan Härnösands kommun och Mittuniversitetet.

I september träffades forskare från Mittuniversitetet och personal från Härnösands kommun för att dela erfarenheter från samarbetsavtalet.

Samarbetsavtalet gäller fram till år 2020 och budgeten är på totalt 14 miljoner kronor, varav Härnösands kommun och Mittuniversitetet står för hälften var. Projekten ska utgå från de behov som finns i kommunens verksamheter och samtidigt vara intressanta för forskning.

– Här är båda sidor vinnare. Vi får tillgång till intressanta miljöer där vår forskning utvecklas och samtidigt kan göra nytta medan Härnösands kommun får bra stöd i utvecklingen av den kommunala verksamheten, säger Mittuniversitetets rektor Anders Fällström.

– Mittuniversitetet är vårt regionala universitet och därmed superviktigt för utvecklingen i både Härnösand och resten av regionen, säger Sofia Pettersson.

Läs mer om samarbetsavtalet och de olika projekten på Mittuniversitetets hemsidalänk till annan webbplats