Brett stöd för bredband

Två män vid en bil längs landsväg som lägger bredband

Foto: HEMAB

Kommunstyrelsen antog idag handlingsplanen för bredbandsutbyggnad. Planen innebär bland annat att 90 procent av alla hushåll ska ha tillgång till höghastighetsbredband 2021.

– Det här betyder att vi löst finansieringsfrågan och därmed säkrat ett jättestort och viktigt projekt, säger Fred Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Tillgång till bredband blir alltmer en förutsättning för att leva, jobba och ta del av samhällsservice oavsett var du bor, säger Karin Frejarö (MP), vice ordförande i kommunstyrelsen. Det här är en stor satsning som kommunen nu gör genom HEMAB och som innebär att vi steg för steg ska koppla upp alla hushåll i Härnösands kommun.

Snabb bredbandsuppkoppling är viktig för utveckling och tillväxt. Sveriges regering har satt som mål att 95 procent av alla hushåll och företag i landet ska ha tillgång till bredband på minst 100Mbit/s år 2020. 2025 ska hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Bredbandsutbyggnaden bygger på att den görs efter marknadsmässiga principer. Det betyder att kunderna betalar för att ansluta sig. Det fungerar bra i tätorterna, men inte på mindre orter och i landsbygden. Genom denna handlingsplan har Härnösands kommun förtydligat och säkrat upp landsbygdens digitala utveckling vilket är viktigt för såväl medborgare, näringsliv och den kommunala organisationen.

I Härnösand är det HEMAB som ansvarar för utbyggnaden av bredband. De tar hjälp av ServaNet. ServaNet bedömer att det är möjligt att nå kommunens mål att 90 procent av alla hushåll ska ha tillgång till höghastighetsbredband i form av fiber eller annan skalbar teknik 2021 om nödvändig finansiering finns på plats.

Handlingsplanen är en kompletterande del till Bredbandspolicyn 2014-2019.