Elledningar besiktas med helikopter

Under perioden 5-9 juni kommer HEMAB att besikta luftledningsnätet med hjälp av helikopter. Helikoptern flyger relativt lågt vilket gör att den hörs väl, även om ljudet försvinner snabbt.

Helikopter i luften.

Syftet med överflygningen är att upptäcka träd och annat som kan ligga på ledningarna och nöta sönder isoleringen och därmed orsaka strömavbrott. Vilken eller vilka dagar flygningarna sker beror helt på vädret och beslutas därför först samma dag.

HEMAB:s personal är tacksam för upplysningar från allmänheten om träd som ligger mot eller hänger över ledningarna. Har du sådan information eller om du har frågor om helikopterflygningen kan du kontakta HEMAB på 0611-55 75 00 eller info@hemab.se