Fortsatt eldningsförbud, men okej att grilla

eld i eldstad

Det är fortfarande eldningsförbud, men från och med idag är det tillåtet att grilla på egen tomtmark och på iordningställda grillplatser. Det har länsstyrelsen bestämt efter samråd med räddningstjänsten.

Med iordningsställd grillplats menas en grillplats byggd av betong, sten eller liknande. Tillfälligt anordnade grillplatser av sten eller stockar uppfyller inte kraven för en säker grillplats.

Bedömningen att ändra eldningsförbudet är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag.
Det är fortfarande mycket viktigt att vara försiktig med elden i samband med grillning.

Läs Länsstyrelsens pressmeddelandelänk till annan webbplats