Fortsatt kommunal drift av Härnösand Hästsport Arena

Härnösand Hästsport Arena och ridskoleverksamheten ska även i fortsättningen drivas som en kommunal verksamhet. Det föreslår kommunstyrelsen, men det slutliga beslutet fattas av kommunfullmäktige.

Häst med ryttare i Härnösand Hästsport Arena.

Driften av Härnösand Hästsport Arena föreslås bli kvar i kommunal regi. Foto: Johannes Erixon

Kommunen tog över driften i augusti 2015 och har sedan dess utvecklat verksamheten genom rekrytering av mycket kompetenta medarbetare och hästar. Antalet ridlektioner per vecka har ökat markant och lägerverksamheten har också ökat. Härnösands Ridklubb har under tiden genomfört välbesökta och framgångsrika tävlingar.

– Hästsportverksamheten har utvecklats positivt under det senaste året och vi tycker det är viktigt att värna den stabilitet som byggts upp. Att släppa greppet nu skulle lätt kunna skapa en ny osäkerhet, säger Fred Nilsson, kommunstyrelsens ordförande (S).

De alternativ som presenterades för kommunstyrelsen var förutom fortsatt kommunal drift även tjänstekoncession, arrendeavtal och försäljning av arenan inklusive driften. Härnösands Ridklubb är intresserad av att driva verksamheten.

– Vi har ett samverkansavtal med ridklubben sedan december förra året och samverkan fungerar allt bättre. Nu har kommunen investerat i en toppmodern hästsportanläggning och det här ett sätt för oss att säkra den investeringen och den positiva utvecklingen som är där, säger Karin Frejarö, kommunstyrelsens vice ordförande (MP).

De kostnader kommunen har för Härnösand Hästsport Arena är för avskrivningar och fastighetsskötsel. Personal- och hästkostnader täcks av inkomsterna från ridskoleverksamheten.