Härnösands föreningar inbjuds att göra aktiviteter på torget under oktober

Stora Torget

Stora Torget i Härnösand.

Kommunen, polisen och olika myndigheter arbetar intensivt och på flera sätt för att öka tryggheten i Härnösand. Det handlar både om kortsiktiga och långsiktiga insatser.

Som ytterligare ett steg för att skapa ett tryggare och mer levande centrum i Härnösand, har en inbjudan nu gått ut till alla Härnösands föreningar att under oktober månad göra aktiviteter kvällstid på torget.

  • I Härnösand har vi en historia av att samla oss och jobba gemensamt med de utmaningar vi står inför. Vi tror att det är det vi ska göra även nu och att föreningarna är viktiga för att få till ett levande och tryggt centrum, säger Karin Frejarö (MP), vice ordförande i kommunstyrelsen.
  • Vi har sett exempel från andra städer där idrottsföreningar flyttat ut sina träningar för att få nytt liv i staden. Och lust för fler att röra sig i centrum. Det kan vara gympa, körövning, intervallträning, frågesport eller ett bord med te och kaffe under någon eller några timmar, säger Sara Nylund (S), ordförande i samhällsnämnden.
  • Inbjudan gick ut till föreningarna i fredags och vi är så glada över all positiv respons hittills. Det visar att det finns ett stort engagemang att jobba ihop för Härnösands utveckling. Vi är öppna för olika idéer och initiativ, säger Ingrid Nilsson (V), majoritetsföreträdare i kommunstyrelsen.

Föreningarna är kallade till en träff på rådhuset på onsdag kväll den 27 september kl. 18:00 för att planera och samordna aktiviteter på torget under oktober månad. De som vill vara med, men inte har möjlighet att dyka upp på onsdagen är välkomna att kontakta kommunalrådet Karin Frejarö: karin.frejaro@harnosand.se eller 070-340 54 25.

En ersättning utgår till respektive förening motsvarande 3000 kronor per kväll.

Det är Fred Nilsson, Karin Frejarö, Ingrid Nilsson och Sara Nylund som bjuder in till och håller i onsdagens träff som är öppen för alla föreningar i kommunen.

Kommunen har tidigare informerat om de åtgärder som genomförs, tillsammans med polisen och andra myndigheter

Rådhuset
Nybrogatan 8
Härnösand