Härnösand vill se ett mer visionärt trafikförsörjningsprogram

Norrtåg utanför Härnösand central

Tydligare visioner, utförligare beskrivning i programmet av vad ett dubbelspår mellan Härnösand och Sundsvall kan innebära och behov av bättre dialog och förankring. Det är en sammanfattning av Härnösands kommuns remissvar till Kollektivtrafikmyndigheten om deras förslag på trafikförsörjningsprogram.

Det program som tas fram ska gälla fram till 2030. Programförslaget innehåller 49 strategiska åtgärder, 4 mål och 10 delmål.

I remissvaret lyfter Härnösands kommun fram att en förkortning av restiden mellan Sundsvall och Härnösand måste vara en av de viktigaste åtgärderna i programmet.