Hjälp oss att utveckla Härnösand

Nu är det dags igen för den stora medborgarundersökningen. 1 200 Härnösandsbor får chansen att tala om hur de upplever en mängd olika saker i Härnösand.

Flygbild över Härnösands centrum

De svarande får bland annat tycka till om boendemiljön, omsorgen, utbildning, kommunikationer och möjligheter till insyn och inflytande.

– Undersökningen ger oss bra vägledning, både kring vad vi gjort bra och vad som behöver förbättras. Vi hoppas att så många som möjligt vill svara på enkäten. Ju fler som svarar, desto bättre underlag att jobba vidare med, säger Fred Nilsson, kommunstyrelsens ordförande.

Undersökningen görs i samarbete med Statistiska Centralbyrån, SCB, och de 1 200 slumpvis utvalda har i dagarna fått ett första brev om att enkäten är på väg. Själva enkäten kommer i början av september och ska besvaras innan 27 oktober. Det slutliga resultatet presenteras i december.