Infrastrukturminister Anna Johansson (S) på besök i Härnösand

Infrastrukturminister Anna Johansson (S) och Fred Nilsson, kommunstyrelsens ordförande (S) på väg att kliva på ett tåg på Härnösand central.

Anna Johansson har under dagen besökt både Sundsvall, Timrå och Härnösand.
I Härnösand träffade hon representanter från kommunen och lokala företag.

– Det är viktigt och positivt att regeringsmedlemmarna kommer på besök i kommunerna ute i landet, säger kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S). Vi pratade om det stora behovet av utvecklad järnvägskommunikation till Sundsvall och Stockholm. Vi pratade också om utveckling av den lokala kollektivtrafiken.

– Vi berättade också om vårt utvecklingsarbete, det bostadsbyggande som pågår i kommunen och de infrastrukturutmaningar vi ser i framtiden, säger Uno Jonsson, tillväxtchef i Härnösands kommun.

Björn Höglund från Westerlinds fastigheter berättade om deras fastighetsförvärv, deras utvecklingsprojekt och bostadsbyggande. Han utvecklade också deras tankar om hur de ser på helheten, kopplingarna mellan centrum, bostäder och bra arbetsmiljöer.

Under besöket lyftes Härnösands utmaningar och behovet av investeringar.

– Med stöd av centrala investeringar och etableringar kan Härnösand och vår region vara med och skapa tillväxt i Sverige, säger Fred Nilsson.

Anna Johansson lämnade Härnösand för vidare färd mot Sundsvall med SJ:s tåg. På plats intill lokföraren fick infrastrukturministern med egna ögon se i vilket skick järnsträckningen söder om Härnösand är.