IT-attacken- WannaCry

Som ni säkert har sett i media pågår en IT-attack och myndigheterna försöker få en bild av vilka som drabbats, men inget tyder på att samhällsviktig verksamhet är drabbad.

Drabbar det privatpersoner och bör man som privatperson vidta några åtgärder?
I nya datorer som säljs, finns oftast ett förinställt skydd genom att det sker automatiska säkerhetsuppdateringar. Microsoft har publicerat information om hur deras kunder kan skydda sig mot WannaCry. Microsoft har även släppt rättningar för ett antal operativsystem som vanligtvis inte får säkerhetsuppdateringar längre, så att även dessa kan installera en rättning.

Rent generellt är det också bra att vara uppmärksam när man får e-post från avsändare man inte känner till. Använd sunt förnuft och fundera på om bilagorna behöver öppnas. Om innehållet verkar misstänkt, öppna dem inte.

Läs mer på Dinsäkerhet.se om hur du kan skydda din dator: https://www.dinsakerhet.se/sakrare-hemma/teknik-och-it/skydda-din-dator/länk till annan webbplats

Läs mer på Dinsäkerhet.se om informationssäkerhet för privatpersoner: https://www.dinsakerhet.se/sakrare-hemma/teknik-och-it/vad-ar-informationssakerhet/länk till annan webbplats

Vart ska man som drabbad privatperson vända sig
Privatpersoner kan gå in på Microsofts webbplats eller kontakta sin internetleverantör för att få mer information. Privatpersoner bör även anmäla till polisen om de utsatts för ett IT-brott.

Läs mer på polisens webbplats:
https://polisen.se/Aktuellt/Nyheter/Gemensam-2017/Maj/Polisens-rekommendationer-i-samband-IT-attack/länk till annan webbplats

För mer information om attacken:
https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Nyheter-och-press/Nyheter/Nyheter-fran-MSB/MSB-gallande-spridning-av-skadlig-krypteringskod-mellan-datorer/länk till annan webbplats

Frågor och svar om attacken:
https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Nyheter-och-press/Nyheter/Nyheter-fran-MSB/MSB-gallande-spridning-av-skadlig-krypteringskod-mellan-datorer/FAQ-om-WannaCry/länk till annan webbplats