Klart att söka skollovsbidrag för 2018

Barn i solsken

Härnösands kommun har beslutat att under 2018 ge föreningar, ideella organisationer och företag möjlighet att ansöka om bidrag för genomförande av kostnadsfria skollovsaktiviteter för barn och ungdomar i åldern 6 – 15 år inom Härnösands kommun.

Bidrag kan sökas för sportlov, påsklov, sommarlov, höstlov och jullov. För att bidrag ska beviljas ska ett antal kriterier vara uppfyllda. Beslut om bidrag till skollovsaktiviteter kommer göras löpande.

  • Sista ansökningsdag för de olika loven är:
  • Sportlov 26 februari 2018
  • Påsklov 3 mars 2018
  • Sommarlov 4 maj 2018
  • Höstlov 28 september 2018
  • Jullov 10 november 2018

Här kan du läsa mer om bidraget och hur du ansöker.