Kommunen kan hjälpa lantbrukare med foder

Kor ute i hage.

Den svåra torkan har lett till foderbrist för många lantbrukare. Härnösands kommun har därför beslutat att erbjuda lantbrukare att slå ängs- och parkmark som kommunen äger. Totalt handlar det om cirka fem hektar mark.

– Det är vad vi kan bidra med i det svåra läge som många lantbrukare nu upplever, säger Thomas Jenssen, chef för samhällsförvaltningen.

Det är några mindre markområden på Lövudden, kring Bondsjön, längs Stigsjövägen och i Utansjö som lantbrukare i jakt på foder kan få tillgång till. I normala fall brukar de här ytorna slås efter blomning, men kommunens parkentreprenör avvaktar nu för att se om någon lantbrukare hör av sig.

– Jag har kontaktat LRF och bett dem sprida vårt erbjudande i sina kanaler. Jag vill gärna uppmana även andra markägare som inte behöver sin skörd att erbjuda den till behövande lantbrukare, säger Thomas Jenssen.

Sollefteå kommun har gått ut med en liknande uppmaning och fått stort gensvar.

– Den som har mark eller andra tips får gärna ringa mig, säger Thomas Jenssen.

Thomas Jenssen har telefonnummer 0611- 34 81 55.

LRF har en särskild hemsida med tips och råd om torkan och foderbristen.länk till annan webbplats

Det finns också en särskild Facebookgrupp där markägare och lantbrukare kan få kontakt.länk till annan webbplats