Kommunstyrelsen föreslår omfördelning av närmare 15 miljoner till skola och omsorg

bildcollage två skolbarn som står med ryggen mot kameran och pekar på världskarta och hemtjänstpersonal som tar hand om äldre kvinna

Kommunstyrelsen vill satsa på skola och omsorg och föreslår därför att kommunfullmäktige omfördelar pengar till skolnämnden och socialnämnden. Nämnderna får tillsammans ett tillskott på närmare 15 miljoner kronor. Pengarna är en omfördelning från kommunstyrelsens budget.

Skolnämnden får 7,7 miljoner kronor i extra tillskott för att klara budget. Skolan har haft ett större antal nyanlända elever än beräknat och fler barn har valt privata skolor eller skolor utanför kommunen än vad som budgeterats för.

Socialförvaltningen får 7,2 miljoner kronor. De har under året haft mindre intäkter för ensamkommande flyktingbarn, höga kostnader för externa placeringar och fler som behöver hemtjänst.

– Vård, skola och omsorg är våra viktigaste kärnverksamheter som har betydelse för många. Det är självklart att vi ska stödja dessa verksamheter så mycket vi kan, säger Fred Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande.