Nya tag på Nybrogatan

Vy över Nybrogatan

Nu ska framtiden för Nybrogatan och Nybron studeras närmare. Samhällsnämnden har beslutat att göra en förstudie över hur gatan kan utvecklas.

Vid mötet den 31 augusti beslutade samhällsnämnden även att anta en ändrad detaljplan som gör det möjligt att bygga flerfamiljshus mellan Nickebostrand och Villa Nickebo samt att ta fram kostnaden för att sanera Viksjö gamla skola på fastighetsägarens bekostnad.

Läs mer om besluten som togs vid mötet.PDF (pdf, 191 kB)