Positivt resultat för kommunen 2016

Kommunstyrelsen godkände kommunens årsredovisning för 2016. Bokslutet visar ett positivt resultat på 14,6 miljoner kronor. Kommunen når målet för god ekonomisk hushållning och klarar det balanskrav som finns. Det betyder att kommunens ekonomi är i balans.

Extra pengar till socialnämnden och arbetslivsnämnden

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska tilldela socialnämnden ytterligare 5,1 miljoner kronor, och arbetslivsnämnden 1 miljon extra 2017. Anledning är att dessa nämnder visade ett stark resultat 2016 med överskott. Med dessa beslut följs de riktlinjer som finns för hur överskott och underskotts ska hanteras.

– Vi uppmuntrar våra förvaltningar och nämnder att inte bara klara budget utan gärna överprestera. Det ger positiva effekter. Tidigare har det kunnat vara så att de som haft pengar kvar mot slutet av året har sett till att göra av med dem för att de inte ska gå förlorade. Sedan vi har börjat jobba med över- och underskottshantering på det här sättet kommer vi ifrån det tankesättet, säger Fred Nilsson, kommunstyrelsens ordförande (S).

Extra pengar till investeringar

Kommunstyrelsen föreslår också att flera nämnder får extra medel för investeringar 2017.

Skolnämnden 2,2 miljoner kronor, samhällsnämnden 8,2 miljoner kronor, socialnämnden 700 000 kronor och kommunstyrelsen 2 miljoner kronor.

Effekten av över- och underskottshantering blir att kommunens resultat för 2017 blir 6,1 miljoner lägre. Budgeterat resultat blir då 23,9 miljoner istället för 30,0 miljoner kronor.