Samarbete om hur vi möter klimatförändringar

Härnösands kommuns hållbarhetsstrateg Daniel Johannsson på en bergstopp på Färöarna.

Härnösands kommuns hållbarhetsstrateg Daniel Johannsson deltog i projektmötet på Färöarna.

Kraftiga skyfall och värmeböljor riskerar att bli en del av vardagen i framtiden. CLIMATE heter ett större samarbetsprojekt kring hur vi på bästa sätt anpassar oss till framtida väderhändelser och deltagarna träffades nyligen på Färöarna för att lyssna på varandra och diskutera olika modeller för att ta fram klimatanpassningsplaner.

– Vi har delat kunskaper och erfarenheter med varandra och tagit fram underlag att jobba vidare med klimatanpassning, säger Daniel Johannsson, hållbarhetsstrateg, som tillsammans med beredskapssamordnaren Per Jonsson representerar Härnösands kommun i projektet.

CLIMATE står för “Collaborative Learning Initiative Managing & Adapting to The Environment” och projektet har deltagare från bland annat Sverige, Irland, Nordirland, Färöarna, Finland och Island. Från Sverige deltar Härnösands kommun, Sundsvalls kommun och Mittuniversitetet.

Projektet ska öka medvetenheten om klimatförändringar, bidra till hållbara klimatanpassningsåtgärder och utforska möjligheter och praktiska lösningar mellan regioner i norra Europa. Projektet ska titta på vad som fungerar och hur det kan överföras till andra, särskilt vad gäller strategier och sätt att genomföra olika åtgärder.

– Det är värdefullt att jobba tillsammans med andra länder, dels för att öka förståelsen för varandras utmaningar men också för att förbereda människor och ställa om tankarna för ett klimat som förändras, säger Daniel Johannsson.

Härnösands kommun ska utifrån projektet ta fram en klimatanpassningsplan, ett arbete som påbörjas efter sommaren.

CLIMATE finansieras med stöd från EU:s Regionala Utvecklingsfond samt med bidrag från Region Västernorrland. Projektet pågår i tre år fram till våren 2020.

Följ projektet på Facebook (@climatenpa)länk till annan webbplats eller läs mer på projektets webbsidalänk till annan webbplats

Logotyper: Northern Periphery and Arctic Programmet, EU och Region Västernorrland.