Samverkan och partnerskap i fokus för kommunens relationer till externa aktörer

Kommunens upphandlingar, inköp och beställningar ska vara hållbara och bygga på god samverkan och partnerskap. Idag har kommunstyrelsen tagit beslut om en policy för en hållbar välfärd. Policyn beskriver hur kommunens relation till externa aktörer se ut.

– Med denna policy sätter vi god samverkan och partnerskap i fokus för relationerna till externa aktörer. Kommun företag och föreningar bygger tillsammans ett stark Härnösand med välfärd till alla, säger Fred Nilsson, kommunstyrelsens ordförande (S).

– Samtidigt förtydligar vi vad som måste gälla i arbetsrättsliga frågor när kommunen upphandlar bland annat att villkor i linje med svenska kollektivavtal ska gälla för alla leverantörsled, säger Fred Nilsson. Det känns mycket positivt att kommunstyrelsen beslutade om dessa upphandlingsriktlinjer i full enighet, säger Fred Nilsson

Varje företag, kooperativ, förening, organisation och enskild är, direkt eller indirekt med och skapar välfärd i Härnösand. Tillsammans med kommunen har de olika uppdrag och förutsättningar att skapa värde för medborgarna. Ansvaret för välfärden upphör inte vid kommunorganisationens yttre gräns. Där tar civilsamhället och näringslivet vid.

Kommunstyrelsen i Härnösand beslutade också om nya riktlinjer för upphandling. Skillnaden mot tidigare riktlinjer är att de nya har större betoning på hållbarhet och dialog med syftet att nå en hållbar utveckling socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Upphandlingar är ett strategiskt viktigt verktyg för att uppnå kommunens mål.

– Social och miljömässig hållbarhet ska om möjligt alltid ingå i de avtal kommunen tecknar, säger Karin Frejarö (MP), kommunstyrelsens vice ordförande. I de nya riktlinjerna förstärker vi fokus på hållbarhet och god dialog i våra upphandlingar.