Samverkan ska minska arbetslösheten och säkra kompetensförsörjningen

Härnösands kommun tar nya tag för att minska arbetslösheten och tecknar ett samverkansavtal med Arbetsförmedlingen. Avtalet ska förkorta och förenkla vägarna till arbete och ge mer effektiva gemensamma insatser.

– Vi har en hög arbetslöshet i Härnösand idag och behöver en tydligare struktur och kraftsamling för att få fler i arbete, säger Fred Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande. Vi har en stor utmaning när det gäller att ta tillvara kompetensen hos våra invånare och öka anställningsbarheten hos människor som står längre ifrån arbetsmarknaden.

I Härnösand är andelen arbetslösa som tillhör utsatta grupper 80 % av den totala arbetslösheten. Det kan jämföras med länets genomsnitt som är 60 %. En stor del av de arbetslösa har låg utbildningsnivå.

– Vi föreslår en samverkansöverenskommelse som ska göra det lättare för oss och Arbetsförmedlingen att använda resurser och kunskap på bästa sätt och arbeta mot gemensamma mål, säger Karin Frejarö (MP), vice ordförande i kommunstyrelsen. Vi tillsätter också en politisk referensgrupp med personer från alla partier för att jobba gemensamt i det här viktiga arbetet.

Har inte kommunen och Arbetsförmedlingen samverkat tidigare?
– Det har vi absolut gjort, men inte på den här strategiska nivån, säger Ingrid Nilsson (V), majoritetsföreträdare i kommunstyrelsen. Kommunen är en av de största arbetsgivarna i Härnösand med ungefär 2000 medarbetare. Arbetet är komplext och involverar många personer. För att det ska bli framgångsrikt behövs därför någon som samordnar arbetet för hela kommunen.
Satsningen handlar om att ge människor en bra vardag men också om att säkra upp vår framtid med medarbetare som har rätt kompetens.