Torget öppnas upp när affischkuren tas bort

Kuren som står på torget och som har fungerat som affischeringsplats tas nu bort. Det sker efter önskemål och i samråd med handlare och fastighetsägare inom centrumutvecklingsprojektet.

– Kuren har varit olyckligt placerad och genom att ta bort den skapar vi ett mer öppet och flexibelt torg. Målet är att öka attraktiviteten och handeln i centrum, inte minst förstärker det här affärslägena vid torget, säger tillväxtchefen Uno Jonsson.

Kuren kommer eventuellt att ersättas med en anslagstavla någon annanstans i stan.

– Vi tittar på lite olika idéer och hoppas kunna komma överens med någon fastighetsägare om en alternativ lösning, säger teknikchefen Niclas Hälldahl.

Andra allmänna anslagstavlor finns på bland annat Konsthallen, Simhallen, Sambiblioteket, ICA Maxi och COOP Tullporten. Annars sker den mesta annonseringen av arrangemang idag via digitala kanaler, till exempel evenemangskalender på hogakusten.com och olika evenemangssidor på Facebook.

– Sedan i fjol har vi gratis wifi på torget och i våra gästhamnar så alla digitala kanaler går att nå därifrån. Alla evenemang på hogakusten.com finns också på skärmarna på våra 15 infopoints och servicepunkter i Härnösand och på Höga Kusten Turistservice vid Högakustenbron med flera hundra tusen besökare per år, säger Uno Jonsson.